Yenilenebilir enerji

Dünyadaki enerji tüketimine baktığımızda, enerji ihtiyacımızın büyük ölçüde kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtlardan, ikinci olarak da, hemen hemen eşit miktarlarda olmak üzere, nükleer ve yenilenebilir enerjilerden sağlandığını görüyoruz.

Son yıllarda, fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltmak amacıyla, yenilenebilir enerjiler üzerine büyük yatırımlar yapılıyor. Örneğin, rüzgar enerjisi yoluyla üretilen miktarlar dikkate alındığında, son 15 yılda üretilen enerji miktarının 6 GW’dan 238 GW değerine çıktığını, yani yaklaşık 40 kat arttığını görüyoruz.

Bu rakamlar ilk bakışta oldukça umut verici görünüyor. Fakat, dikkat etmemiz gereken bir nokta var: bir yandan yenilenebilir enerji üretimimiz artarken, diğer yandan gezegenin enerji ihtiyacı da katlanarak artıyor. Yenilenebilir enerji üretimindeki artış, dünyanın enerji ihtiyacındaki artış göz önüne alındığında, nasıl kalıyor olabilir sizce?

Aşağıdaki infografikte, kullandığımız enerjinin ne kadarı yenilenebilir eneriye dayalı sorusunun cevabını arıyoruz. Son 30 yıllık rakamlara baktığımız zaman görünen o ki, eğer fosil yakıtlardan kurtulmayı gerçekten istiyorsak, yenilenebilir enerji yatırımlarını daha da arttırmamız gerekecek.