Güneş panelleri için ucuz silisyum üretimi

Günümüzde kullanılan birçok elektronik cihazın temel yapı taşı olan silisyum, doğada bol miktarda bulunan silikon dioksitin ~1100°C’nin üzerinde, bol miktarda karbon dioksit gazı üreten bir seri kimyasal reaksiyon sonucu indirgenmesiyle elde edilebiliyor.

Michigan Üniversitesi’nde geliştirilen yeni bir süreç sayesinde, kristal yapıdaki silisyumun çok daha ucuza ve çevreye karbon dioksit salınmadan üretilmesi mümkün olabilecek gibi görünüyor. Üstelik sadece 80°C civarındaki sıcaklıklarda.

Yeni geliştirilen bu süreçte, aşırı doymuş tuzlu su çözeltisi içinden tuz kristallerinin çökelmesine benzer şekilde, sıvı galyum içinden silisyum kristallerinin çökelmesi sağlanıyor. Araştırmacılar, silisyum tetraklorür içeren bir çözelti hazırlayıp, bu çözeltiyi sıvı galyum elektrot üzerine yerleştiriyorlar. Galyumden gelen elektronlar, silikon tetraklorürü ham silisyuma indirgeyip, ardından sıvı galyum içinde çözünmesine yol açıyor. Bu şekilde zenginleşen sıvı galyum içinde, bir süre sonra ekstra ısıya gerek olmadan silisyum kristalleri çökelmeye başlıyor.

Eğer geliştirilen bu yeni süreç başarıyla sanayi ölçeğine taşınabilir ve ciddi miktarlarda silisyum üretimi sağlanabilirse, kristal yapıda silisyum kullanılan güneş panellerinin çok daha ucuza üretilmesi mümkün olabilecek.

Bu araştırmanın ayrıntılarının yer aldığı bilimsel yayına bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.