Yarı iletken ince film üretimi için yeni bir yöntem

Bugün kullandığımız elektronik cihazların üretimini mümkün kılan en önemli teknolojileri sıralayacak olsak, yarı iletken teknolojisinin bu listenin en üst sıralarında yer alacağını kesin bir şekilde söyleyebiliriz. Bütün mikro işlemcilerin temel yapıtaşı olan yarı iletkenler, transistörlerde, düz ekran televizyonlarda, güneş panellerinde ve bilgisayar donanımlı tüm cihazlarda karşımıza çıkıyor.

sptfYarı iletken özelliği taşıyan malzemelerin çoğu teknolojik uygulamada kullanılabilmesi için, bir tabaka üzerine ince film halinde biriktirilmesi gerekiyor. Bu işlemin gerçekleştirilmesine olanak sağlayan birçok farklı fiziksel ve kimyasal yöntem bulunuyor. Biz bu yazıda, yarı iletken özellik taşıyan malzemelerin bir çözelti içinden çöktürülerek bir tabaka üzerinde biriktirildiği, çözelti kimyasına dayanan bir yöntem üzerinde duracağız.

Ucuz olması nedeniyle öne çıkan bu yöntem, sanayide yaygın kullanımı olan çözeltilerin çoğu yarı iletken malzemeyi çözemiyor olması nedeniyle gerçek potansiyeline ulaşamıyor. Hidrazin (N2H4) adı verilen inorganik bir bileşik her ne kadar birçok yarı iletkeni çözebiliyor olsa da, yüksek derecede toksik olması ve çözelti içinde tutulmadığında oldukça kararsız ve tehlikeli olması nedeniyle tercih edilmiyor.

Bu soruna bir çözüm üretebilmek amacıyla yola çıkan University of Southern California’daki araştırmacılar, birçok farklı yarı iletken malzemeyi çözebilen bir çözelti karışımı geliştirmeyi başardıklarını açıkladılar. 1,2-etanditiyol ve 1,2-etilendiamin karışımıyla elde edilen bu çözelti, toksik özellik taşımadığı gibi, dokuz farklı V2VI3 kalkojeniti oda sıcaklığında ve atmosfer basıncı altında çözebiliyor. Araştırmacıların yayımladıkları bu sonuçların, ucuza yarı iletken üretimini mümkün kılacak farklı çözetiler üzerinde çalışmak isteyebilecek araştırmacıları cesaretlendirmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

Journal of the American Chemical Society’de yayımlanan bu araştırmanın ayrıntılarına bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.