Üç boyutlu metal yapılar yazdırmak artık hem ucuz, hem de kolay

Yaşadığımız bu dönemin en dikkat çeken üretim teknolojilerinden bir tanesi, hiç şüphe yok ki üç boyutlu yazıcı teknolojisi. Bu yazıcılar son yıllarda gerçekten de büyük bir ilerleme kaydetti. Birçok plastik araç-gereci, bazı tekstil ve gıda ürünlerini artık bu teknolojiyle üretmek mümkün. Hatta, belki yakın bir gelecekte, insan organlarının bile üç boyutlu yazıcılarla üretildiğine tanık olacağız.

Genellikle düşük erime noktasına sahip malzemelerin öne çıktığı bu teknoloji, bugüne kadar yüksek erime noktasına sahip metallere karşı biraz mesafeli duruyordu. Metalleri de benzer bir yaklaşımla, eklemeli olarak üretmeye olanak sağlayan teknolojiler mevcut: Hatta bu teknolojilere daha önce Mühendishane’de de yer vermiştik. Fakat metal parçaları yazdırmaya olanak sağlayan bu sistemlerin son derece pahalı olmaları nedeniyle, Alstom, Boeing ve GE gibi çok büyük sanayi devleri dışında yaygın bir kullanım alanı bulabildiklerini söyleyemeyiz.

Yazdırılan metal yapılara bir örnek.
Yazdırılan metal yapılara bir örnek.

Fakat öyle görünüyor ki, artık metal yapıların da sık sık üç boyutlu yazıcılarla birlikte anıldığını duymaya başlayacağız. Hollanda’lı tasarımcı Joris Laarman ve Autodesk firmasının ortak çalışması sonucunda, metal yapıların oldukça ekonomik bir şekilde yazdırılmasına olanak sağlayan bir teknolojinin geliştirildiği duyuruldu.

Geliştirilen bu yeni yöntemin en dikkat çeken yönü, aslında çok da yeni bir teknoloji içermiyor olması. Zaten bu nedenle büyük yatırım maliyetleri gerektirmiyor: Sanayide hâlihazırda kullanılan bir kaynak robotu, metal bir yüzey üzerine kaynak yapar gibi bir miktar metal yığıyor. Yığılan bu metal yüzeye kaynadıktan sonra, robot hareket ederek bu yığıntı üzerine metal eklemeye devam ediyor. Autodesk’in geliştirdiği yazılım sayesinde robot kolunun hareketleri hassas bir şekilde kontrol edilebiliyor ve üç boyutlu yapı ortaya çıkana kadar kaynak işlemi devam ediyor. Yazdırılan metal son derece hızlı bir şekilde katılaşıp serleştiği için, yapıyı herhangi bir şekilde desteklemeye gerek kalmıyor.

Metal yapılar yazdırmak için ortaya çıkan pahalı teknolojilerin aksine, bu yeni yaklaşımın sanayide yaygın bir şekilde kullanılan kaynak işlemine dayalı olması, aslında en büyük avantajı. Çünkü hem büyük yatırım masrafları gerektirmiyor, hem de yazılım ve kaynak tabancasında yapılacak iyileştirmeler sayesinde çok hızlı bir gelişme potansiyeli taşıyor. Ucuz ve nispeten kolay bir işlem olması nedeniyle, birçok üniversite ve sanayi kuruluşu ar-ge’sinde bu yeni işlemin çabucak benimsenip, hızlı bir gelişim kaydettiğine birlikte tanık olabiliriz.