Seçkin Yayıncılıktan çıkan akademik ve mesleki yayınlar

Bildiğiniz gibi Mühendishane projesi Türkçe eğitim kaynağı üretme motivasyonuyla başladı. Mühendishane’nin tek kişilik bir proje olması nedeniyle, elbette tek başıma her konuda içerik üretebilmem mümkün değil. Benim henüz yetişemediğim ya da bilgim dışında olan birçok konuda, Seçkin Yayıncılık uzun yıllardır Türk akademisyenler tarafından kaleme alınan özgün Türkçe kitaplar yayımlıyor. Ben de bu yazıda, Seçkin Yayıncılığın kitaplarından henüz haberdar olmayan okuyucular için, Mühendishane içeriğiyle ilgili olduğunu düşündüğüm dört kitaba yer vermek istiyorum.

Seçkin Yayıncılık tarafından piyasa sürülen diğer akademik ve mesleki yayınların listesine bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Polimer Karışımları ve Uygulamaları

Doç. Dr. Münir Taşdemir

Polimer KarışımlarıMarmara Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünden Doç. Dr. Münir Taşdemir tarafından kaleme alınan kitap, malzeme, makine ve kimya mühendisliği öğrencilerinin ve bu konuda faaliyet gösteren firma çalışanlarının temel polimer karışım bilgisini artırmak ve mühendislik uygulamalarında çalışmalara yardımcı olacak şekilde hazırlanmıştır. Kitapta, teorik bilgilerin yanı sıra dünyadaki seçkin üniversiteler ve araştırma merkezlerinde yapılmış olan deneysel polimer karışımları hakkında bilgiler yer verilmiş, bunların yanı sıra ticari olarak polimer karışımlarının üretimlerini yapan firmaların ürünlerinin bazı özelliklerinden de bahsedilmiştir.

Eserde, polimer karışımlarının tanımı ve ticari gelişimi, karışım yapmanın nedenleri, karışım yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar, dünyada yapılan bazı bilimsel çalışmalar, karışım yaparken hangi makine ve ekipmanların kullanılması gerekliliği, bazı ticari polimer karışımları ve uygulama alanları gibi konulara yer verilmiştir.

Kitapta yer alan konular

– Polimer Karışımlarına Giriş
– Polimerlerin Karıştırılması
– Literatür İncelemeleri
– Karıştırma Ekipmanları
– Bazı Ticari Polimer Karışımları
– Alfabetik Sıraya Göre Ticari Polimerler
– Ticari Polimer Karışımlarının Kullanım Alanları

Metalurjide Faz Diyagramları

Prof. Dr. Süleyman Gündüz

Metalurjide Faz DiyagramlarıUzun yıllar “Faz Diyagramları” konusunda dersler veren, aynı zamanda da faz diyagramları konusunda çeşitli kamu ve özel sektördeki projelerde yer alan yazar, ders esnasında karşılaştığı tecrübeleri, öğrencilerden gelen soruları ve mesleki deneyimlerini bu kitaba aktarmıştır.

Faz diyagramları, metalürji alanı ile ilgilenen herkes için bir yol haritasıdır. Bu diyagramların iyi bir şekilde bilinmesi ve yorumlanması bilimsel çalışmalarda ve pratik uygulamalarda işçilikten, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlayacaktır. Bu nedenlerden dolayı hazırlanan bu kitapta, denge şartları altında oluşturulan ve farklı termodinamik denge koşullarına sahip metal ve alaşımlarının tekli, ikili ve üçlü faz diyagramları yer almaktadır. Bu diyagramlarda meydana gelen ötektik, ötektoid, peritektik, peritektoid, monotektik ve syntektik gibi faz dönüşümleri detaylı olarak açıklanmaktadır.

Yazılan bu kitap sayesinde mühendislik ve teknik branşlarda okuyan öğrenciler, fazların hangi koşullarda oluştuğunu ve hangi durumlarda dönüştüğünü öğrenerek malzemelerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Anlatılan konular 53’ü Çözümlü, 116 Örnek Soru ile desteklenerek, konunun daha iyi anlaşılması hedeflenmiştir.

Kitapta yer alan konular

– Alaşım ve Faz Kavramı
– Tekli Faz Diyagramları
– Sıvı ve Katı Halde Tamamen Çözünen (İzomorfuz) İkili Faz Diyagramları
– Sıvı Halde Tamamen, Katı Halde Hiç Çözünmeyen İkili Ötektik Faz Diyagramları
– Sıvı Halde Tamamen, Katı Halde Kısmen Çözünen İkili Ötektik Faz Diyagramları
– İkili Ötektoid Faz Diyagramları
– Arafaz veya Metallerarası Bileşik İçeren Alaşım Sistemleri
– İkili Peritektik ve Peritektoid Faz Diyagramları
– İkili Monotektik ve Syntektik Faz Diyagramları
– Sıvı ve Katı Halde Hiç Çözünmeyen İkili Faz Diyagramları
– Demir–Karbon (Fe–C) ve Demir–Sementit (Fe–Fe3 C) Faz Diyagramları
– Üçlü Faz Diyagramları

Yarıiletkenler ve Optoelektronik Uygulamaları

Prof. Ayşe Erol, Prof. Naci Balkan

Yarıiletkenler ve Optoelektronik UygulamalarıGözden geçirilmiş ve güncellenmiş 2. baskısı yapılan kitabın ilk baskısı, Türkiye Bilimler Akademisi (TUBA) Kayda Değer Eser Ödülüne layık görülmüştür.
Kitap, lisans ve lisansüstü düzeyinde Fizik, Fizik Mühendisliği, Elektrik/Elektronik Mühendisliği bölümlerinde Optoelektronik, Modern Optik Uygulamaları, Fotonik ve Yarıiletken Fiziği gibi dersler için kaynak kitap olabilecek bir içerikle hazırlanmıştır. Temel içeriği büyük ölçüde yazarların uzun yıllardır verdiği ders notlarından hazırlanmış olup, güncel araştırma sonuçlarına da yer vermektedir.

Kitap, yarıiletkenlerin özelliklerini, atomik boyutlardan kristal yapıların oluşumuna kadar ayrıntılı bir şekilde vererek başlamaktadır. İleriki bölümlerde elektronik ve optoelektronik teknolojisinin temel taşı olan yarıiletkenler fiziği kapsamlı bir şekilde verilmiş, katılarda yük taşınımı en güncel teorik ve analitik yöntemlerle anlatılmış ve yarıiletken eklemlerin fizik ve teknolojisi işlenmiştir. Kitabın son üç bölümü günümüzün çağ değiştiren teknolojisi olmaya devam eden optoelektronikte temel kavram ve aygıtlara ayrılmış olup, güneş pilleri, optik dedektörler ve laser teknolojilerini içermektedir.

Kitapta, konuların daha iyi anlaşılması için 150 açıklayıcı örnek şeklin yanı sıra, her bölümde ve bölüm sonunda çok sayıda çözümlü örnek probleme de yer verilmiştir.

Kitapta yer alan konular

– Katıların Elektriksel Özellikleri
– Asal ve Katkılı Yarıiletkenler
– Elektrik Alan Altında Taşınım
– Difüzyon İletkenliği
– Dengede Olmayan Taşıyıcı Yoğunlukları
– p–n Eklem Diyodu
– Zener Diyot
– Tünel Diyot
– Güneş Pilleri (Fotovoltaik Piller)
– Termofotovoltaik Piller
– Fotodedektörler
– Pin Fotodiyot
– Çığ Fotodiyodu
– Işık Yayan Diyotlar (LED)
– Yarıiletken Laserler

Endüstri Mühendisleri için İmalat Süreçleri

Endüstri Mühendisleri için İmalat SüreçleriGünümüzde 300’den fazla imalat süreci olduğu bilinmektedir. Fakat bu alandaki konuların derinlemesine anlaşılması, detaylı malzeme bilgisine sahip olmayı ve iş deneyimini gerektirmektedir. Bu kitap, üniversitelerin Endüstri Mühendisliği lisans programlarındaki “İmalat Süreçleri / Üretim Yöntemleri” derslerinin müfredatına uygun olarak tasarlanmıştır ve öğrencilere temel imalat bilgisini kazandırmayı amaçlamaktadır.

Kitapta yer alan konular, süreç tanımları, süreç parametreleri, ürün örnekleri, kullanılan makine, araç–gereçler, süreç için iş güvenliği ve süreç maliyet bileşenlerine dikkat çekecek şekilde özetlenmiştir. Ayrıca kitapta konularla ilgili olarak 50’den fazla probleme de yer verilmiştir.

Kitapta yer alan konular

– İmalat Süreçleri Genel Bilgisi
– Metal Döküm Süreçleri
– Toz Malzeme Süreçleri
– Şekil Değiştirme Süreçleri
– Birleştirme Süreçleri
– Talaşlı İmalat Süreçleri
– Plastik Malzeme Süreçleri
– Kompozit Malzeme Süreçleri