Kategori - Açık erişim

Açık erişim

Artık Urfa’da da Oxford var!

İnternet üzerinde açık eğitim veren kuruluşların en önde gelenlerinden biri olan Coursera, sekiz ülkeden toplam onbir kurumla birlikte çalışarak içeriğini dünyanın önde gelen dillerine çevireceğini açıkladı. İşin güzel tarafı...

Açık erişim

Üniversite eğitiminde yeni bir dönem

İnternet üzerinde eğitim hizmeti veren Coursera, Khan Academy ve EdX gibi girişimlerden muhtemelen haberiniz vardır. Yakın zamana kadar sadece iyi niyetli birer girişim olarak değerlendirilen bu internet siteleri, üniversiteleri...

Açık erişim

Açık erişim yayıncılık üzerine

Malum, girişimciliğin moda olduğu günleri yaşıyoruz. Madem öyle, gelin, biz de sizinle bir dergi işine girelim. Öyle herhangi bir dergi değil: sağlam, kaliteli içerik üreten, bilimsel araştırma sonuçlarını yayınlayan bir dergi...