Kategori - İnfografik

İnfografik

Yenilenebilir enerji

Dünyadaki enerji tüketimine baktığımızda, enerji ihtiyacımızın büyük ölçüde kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtlardan, ikinci olarak da, hemen hemen eşit miktarlarda olmak üzere, nükleer ve yenilenebilir enerjilerden sağlandığını...

İnfografik

Pistonun hikayesi

Termodinamiğin gelişimini ısıyı mekanik enerjiye çeviren makinelerin, ya da daha basit bir bakışla, pistonun gelişimi üzerinden okumak da mümkün. Isı makinelerinin tarihine baktığımızda, bu teknolojinin ilk olarak silah yapımına...