Atom kavramının tarihsel gelişimi


Video içeriği:

Atom kavramı; Thomson atom modeli; Rutherford atom modeli


Devamı: