Atomik orbitallere giriş


Video içeriği:

Atomik orbital kavramı; parçacık dalga ikiliği


Mini test:

1. Atomik orbitaller ile gezegen yörüngeleri arasındaki fark nedir?
Cevabı göster

Yörünge, bir objenin uzaydaki bir nokta çevresinde, kütle çekimi nedeniyle izlediği eğimli yola verdiğimiz isim. Eliptik gezegen yörüngeleri gibi.

Atomik orbital ise, atom çevresindeki bir elektronun (ya da bir elektron çiftinin) dalgamsı hareketini tarif eden, “matematiksel bir fonksiyon”. Bu fonksiyonu kullanarak, atom çevresindeki bir bölgede elektron bulunma olasılığını hesaplayabiliyoruz.


Devamı: