Atomik orbitallerin şekilleri


Video içeriği:

Atomik orbitallerin şekilleri; duran dalga kavramı; baş kuantum sayısı


Mini test:

1. Baş kuantum sayısının (n) yüksek olması durumunda, atomik orbitallerin şeklinde nasıl bir değişme bekliyorsunuz?
Cevabı göster

Baş kuantum sayısı yüksekse, atomik orbitallerin daha geniş bir alana yayıldığını gözlemliyoruz. Elektronların atom çekirdeğinden daha uzak konumlarda bulunma olasılığı da, buna bağlı olarak artıyor.

Baş kuantum sayısı arttığında, elektronların daha yüksek potansiyel enerji değerlerinde bulunduklarına ve dolayısıyla çekirdeğe daha zayıf bir şekilde bağlandıklarına dikkat ediniz.


Devamı: