Bohr atom modeli


Video içeriği:

Bohr atom modeli


Mini test:

1. Bir elementin atom numarası neyi ifade eder?
Cevabı göster

Atom numarası, bir atomun çekirdeğindeki proton sayısını gösterir. Bir elementin atom numarasını biliyorsak, o elemente ait bir atomunun çekirdeğinde kaç tane proton (yani artı yüklü parçacık) bulunduğunu söyleyebiliriz.
2. İyon ve izotopun farkı nedir?
Cevabı göster
Normalde bir atomda proton sayısına eşit sayıda nötron ve elektron bulunmasını bekliyoruz. Fakat, her ne kadar proton sayısı daima sabit olsa da, nötron ve elektron sayısı değişiklik gösterebiliyor. (Atom numarasını yazarken bu yüzden proton sayısını esas alıyoruz.)

Eğer atomun sahip olduğu “elektron” sayısı proton sayısından farklıysa, bu tür atomlara iyon adını veriyoruz.

Eğer atomun sahip olduğu “nötron” sayısı proton sayısından farklıysa, bu tür atomlara da izotop adını veriyoruz.

3. -1 değerliğe sahip bir klor iyonunda kaç elektron olması gerekiyor? Bu tür bir iyonu anyon olarak mı, yoksa katyon olarak mı değerlendirmeliyiz? (Klorun atom numarası = 17)
Cevabı göster

Klorun atom numarası 17 olduğuna göre, elektriksel açıdan nötr olabilmesi için 17 protonu ve 17 elektronu olması gerekiyor. Fakat -1 değerlik kazandığına göre, proton sayısına göre bir tane fazla elektronu olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla, bu iyonun 18 elektronu olması gerekiyor.

Elektron sayısı proton sayısından fazla olduğuna göre, bu iyonun bir anyon olduğunu anlıyoruz.


Devamı: