Elektron dizilimleri


Video içeriği:

Elektron dizilimleri ve periyodik cetvel


Mini test:

1. Fe için elektron dizilimini yazınız (Fe atom numarası = 26).
Cevabı göster

Fe elektron dizilimi

2. (+2) değerliğe sahip bir baryum iyonu için elektron dizilimini yazınız (Ba atom numarası = 56).
Cevabı göster
Ba iyonu +2 değerliğe sahip olduğuna göre, iki elektronunu kaybettiğini anlıyoruz. Yani 56 protona karşılık, 54 elektronu olması gerekiyor. Dolayısıyla:
Ba 2 elektron dizilimi

Devamı: