Metallerin özdirenci


Video içeriği:

Matthiessen kuralı; sıcaklığın, yabancı atomların ve şekil değişiminin metallerin özdirenci üzerindeki etkisi


Devamı: