Malzeme Biliminin Fiziksel Temelleri

Buz kristalleri. Niddynoo – Creative Commons (CC BY 2.0)

Malzeme biliminin fiziksel temellerinin kapsamı, katı haldeki faz dönüşümleri etrafında şekilleniyor. Katı haldeki malzemeler içinde atomların nasıl yayıldıkları, yayılıma bağlı ya da yayılımdan bağımsız olarak faz dönüşümlerinin nasıl gerçekleştiği, bu konu başlığının çerçevesini oluşturuyor.

Yayılım (Difüzyon)

Yayılım ile gerçekleşen faz dönüşümleri

Yayılımsız faz dönüşümleri