Malzemelerin Mekanik Davranışı

02Bu konu başlığı, katı haldeki malzemelerin yük altında nasıl tepki verdikleri ve nasıl şekil değiştirdikleri üzerine yoğunlaşıyor. Konuya öncelikle katı mekaniği ekseninden yaklaşıp, mekanik davranışın matematiksel tarifini sunduktan sonra, malzemelerin mekanik davranışları ardındaki metalurjik işleyişlere odaklanıyor.

Elastik gerilim – gerinim ilişkileri

Elastisitenin sonu – Akma başlangıcı

Akma süreci ve plastik kararsızlık

Plastik şekil değişimi: Atom düzeyindeki işleyiş

Plastik davranışı etkileyen faktörler (Sertleştirme mekanizmaları)