Termodinamik

Buharlı tren. Freefotouk – Creative Commons (CC BY-NC 2.0)

Termodinamik, enerji dönüşümleri üzerine inşa edilmiş bir disiplin. Bu başlık altında konunun matematiksel altyapısına çok girmeden, termodinamiğin enerji kavramına nasıl baktığını anlamaya çalışacağız. Termodinamiğin temel kavramlarını tarihsel süreçler üzerinden açıklayarak, konuyu günlük hayatımızla ilişkilendirebileceğimiz bir çerçeveye oturtmaya çalışacağız.

Termodinamiğin birinci kanunu

Termodinamiğin İkinci Kanunu