Malzemelerin Mekanik Davranışları

01
İsveçli ressam Pehr Hilleström: In the Anchor-Forge at Söderfors. The Smiths Hard at Work. (1782) Nationalmuseum, Stockholm, İsveç.

Malzemelerin Mekanik Davranışları derslerinde temel olarak katı malzemelerin yük altında nasıl tepki verdikleri üzerinde duruyoruz. Konuya ilk olarak katı mekaniği ekseninden yaklaşıp, malzemelerin verdikleri tepkilerin matematiksel tarifini sunduktan sonra, bu tepkilerin ardında yatan yapısal özelliklerin ve işleyişlerin ayrıntılarına bakıyoruz.

Anlatan: Dr. Arda Çetin

Elastik gerilim – gerinim ilişkileri

Elastisitenin sonu – Akma başlangıcı

Akma süreci ve plastik kararsızlık

Plastik şekil değişimi: Atom düzeyindeki işleyiş

Plastik davranışı etkileyen faktörler (Sertleştirme mekanizmaları)

Kırılma