Malzemelerin Mekanik Davranışları

Malzemelerin mekanik davranışları videoMalzemelerin Mekanik Davranışları derslerinde temel olarak katı malzemelerin yük altında nasıl tepki verdikleri üzerinde duruyoruz. Konuya ilk olarak katı mekaniği ekseninden yaklaşıp, malzemelerin verdikleri tepkilerin matematiksel tarifini sunduktan sonra, bu tepkilerin ardında yatan yapısal özelliklerin ve işleyişlerin ayrıntılarına bakıyoruz.

Anlatan: Dr. Arda Çetin

Elastik gerilim – gerinim ilişkileri

Elastisitenin sonu – Akma başlangıcı

Akma süreci ve plastik kararsızlık

Plastik şekil değişimi: Atom düzeyindeki işleyiş

Plastik davranışı etkileyen faktörler (Sertleştirme mekanizmaları)

Kırılma