Dersler

Malzemelerin Mekanik Davranışları

mdMalzemelerin Mekanik Davranışları derslerinde temel olarak katı malzemelerin yük altında nasıl tepki verdikleri üzerinde duruyoruz.

Konuya ilk olarak katı mekaniği ekseninden yaklaşıp, malzemelerin verdikleri tepkilerin matematiksel tarifini sunduktan sonra, bu tepkilerin ardında yatan yapısal özelliklerin ve işleyişlerin ayrıntılarına bakıyoruz. Devamı…


Temel Malzeme Bilgisi

tmdTemel Malzeme Bilgisi derslerinde malzemelerin katı haldeki yapısı üzerine odaklanıyoruz. Atomun yapısı ve atomik orbitaller üzerine bir girişin ardından metal, seramik ve polimerlerin atom düzeyinde nasıl yapılandıklarını açıklıyoruz.

Son olarak malzemelerin elektriksel, manyetik ve ısıl özelliklerini, atom ölçeğindeki yapısal özelliklerle nasıl ilişkilendirebileceğimizi ele alıyoruz. Devamı…


Malzeme Biliminin Fiziksel Temelleri

fmdMalzeme Biliminin Fiziksel Temelleri dersinde katı halde gerçekleşen faz dönüşümleri üzerine odaklanıyoruz.

Katı haldeki malzemeler içinde atomların nasıl gezindikleri, ve atomların toplu hareketlerine bağlı olarak faz dönüşümlerinin katı halde nasıl gerçekleşebildiği, bu dersin ana çerçevesini oluşturuyor. Devamı…