Kütüphane

Temel Malzeme Bilgisi

Temel malzeme bilgisi konu başlığı malzemelerin katı haldeki yapısı üzerine odaklanıyor. Atomun yapısı ve atomlar arası bağlar üzerine kısa bir girişin ardından metal, seramik ve polimerlerin atom düzeyinde nasıl yapılandıkları ve bu yapıların özellikleri, bu konu başlığının çerçevesini oluşturuyor. Devamı…


Malzemelerin Mekanik Davranışı

Bu konu başlığı, katı haldeki malzemelerin yük altında nasıl tepki verdikleri ve nasıl şekil değiştirdikleri üzerine yoğunlaşıyor. Konuya öncelikle katı mekaniği ekseninden yaklaşıp, mekanik davranışın matematiksel tarifini sunduktan sonra, malzemelerin mekanik davranışları ardındaki metalurjik işleyişlere odaklanıyor. Devamı…


Malzeme Biliminin Fiziksel Temelleri

Malzeme biliminin fiziksel temellerinin kapsamı, katı haldeki faz dönüşümleri etrafında şekilleniyor. Katı haldeki malzemeler içinde atomların nasıl yayıldıkları, yayılıma bağlı ya da yayılımdan bağımsız olarak faz dönüşümlerinin nasıl gerçekleştiği, bu konu başlığının çerçevesini oluşturuyor. Devamı…


Termodinamik

Termodinamik, enerji dönüşümleri üzerine inşa edilmiş bir disiplin. Bu başlık altında konunun matematiksel altyapısına çok girmeden, termodinamiğin enerji kavramına nasıl baktığını anlamaya çalışacağız. Termodinamiğin temel kavramlarını tarihsel süreçler üzerinden açıklayarak, konuyu günlük hayatımızla ilişkilendirebileceğimiz bir çerçeveye oturtmaya çalışacağız. Devamı…


Dökümhane

dhaneDokumhane.net sitesi, döküm teknolojileri ve dökümhane mühendisliği konularında eksikliği hissedilen Türkçe açık eğitim kaynağı sorununa bir çözüm sunabilmek amacıyla hayata geçirilen bir eğitim projesi. Döküm sektörüne yönelik Türkçe, özgün ve açık eğitim kaynakların sunulduğu Dökümhane sitesine, bu bağlantıyı takip ederek ulaşabilirsiniz: dokumhane.net.