Temel Malzeme Dersleri

M_Faraday_Lab_H_Moore
İngiliz ressam Harriet Jane Moore: Faraday laboratuvarında (19. yüzyıl)

Temel Malzeme Bilgisi derslerinde, malzemelerin katı haldeki yapısı üzerine odaklanıyoruz. Atomun yapısı ve atomik orbitaller üzerine bir girişin ardından metal, seramik ve polimerlerin atom düzeyinde nasıl yapılandıklarını açıklıyoruz. Son olarak malzemelerin elektriksel, manyetik ve ısıl özelliklerini, atom ölçeğindeki yapısal özelliklerle nasıl ilişkilendirebileceğimizi anlatıyoruz.

Anlatan: Dr. Arda Çetin

Atomun yapısı

Atomlar arası bağlar

Metallerin yapısı

Metallerde kristal yapı hataları

Seramiklerin yapısı

Polimerlerin yapısı

Elektriksel özelliklerin kökeni

Manyetik özelliklerin kökeni

Isıl özelliklerin kökeni